معرفی ۲۰ فیلم درباره سفر و جهانگردی

معرفی فیلم درباره سفر و جهانگردی معرفی فیلم درباره دور دنیا گشتن ۱٫ Into the Wild (2007)    ۲٫ The Motorcycle Diaries (2004)    ۳٫ The Beach (2000)   ۴٫ The Way (2010)   ۵٫ ۱۸۰° South (2010 Documentary) ۶٫ Wild (2014)    ۷٫ One Week (2008)   ۸٫ Tracks (2013) ۹٫ The Darjeeling Limited (2007) […]

The post معرفی ۲۰ فیلم درباره سفر و جهانگردی appeared first on ویکنــا.

قسمت نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است.